CENNIK BIURA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym cennikiem usług.
Ceny podane są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom.

RYCZAŁT / KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zakres usług:

> prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
> prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
> prowadzenie ewidencji VAT,
> wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy,
> sporządzanie deklaracji podatkowych,
> rozliczenie składek społecznych oraz składki zdrowotnej właściciela,
> prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Miesięczna
ilość dokumentów
Cena
KPiR z rej. VAT
Cena
ryczałt z rej. VAT
do 10200,00 zł200,00 zł
do 30250,00 zł250,00 zł
do 50300,00 zł300,00 zł
do 80400,00 zł400,00 zł
do 100500,00 zł500,00 zł
do 150750,00 zł750,00 zł
do 200900,00 zł900,00 zł
powyżej 200cena ustalana indywidualniecena ustalana indywidualnieOpłata miesięczna dla działalności będącej na ryczałcie zwolnionej z VAT ustalana indywidualnie

KSIĘGI RACHUNKOWE

Zakres usług:

> sporządzenie planu kont,
> bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów,
> prowadzenie ewidencji VAT,
> prowadzenie ewidencji środków trwałych,
> rozliczenie składek społecznych oraz składki zdrowotnej.

Miesięczna ilość dokumentówCena
do 101000,00 zł
do 201200,00 zł
do 401400,00 zł
do 501600,00 zł
do 801800,00 zł
do 1002100,00 zł
powyżej 100cena ustalana indywidualnie

KADRY I PŁACE

Zakres usług:

> sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
> sporządzenie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
> sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
> wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i US
> prowadzenie kartotek pracowniczych.

UsługaCena
naliczanie płac pracowników50,00 zł za osobę
pełna obsługa kadrowo-płacowa70,00 zł za osobę

POZOSTAŁE USŁUGI
UsługiCena
Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego PIT
(cena uzależniona od ilości rozliczanych dokumentów, rodzaju rozliczenia, ilości rozliczanych ulg podatkowych)
od 70,00 zł
Sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBPod 100,00 zł
Analizy i raporty według potrzeb Klientacena ustalana indywidualnie
Inne usługi księgowe według indywidualnych potrzeb klientacena ustalana indywidualnie

Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe.

Powyższy cennik służy do szacunkowego określenia kosztów usług, podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnym negocjacjom.

Podane powyżej ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.